miércoles, 29 de junio de 2011

JOSÉ LUIS SAMPEDRO

Hai tiempu que nun meto coses nel blog, cuando me pongo a trabayar nun cómic casi nun me llevanto nin pa mexar, asina qu'aprovecho qu'acabo d'emocioname otra vegada oyendo a esti home, que debía tar nun conseyu d'ancianos falándonos tolos díes, pa compartilo.